instrukcja-montazu

Przedstawiamy Państwu instrukcję montażu deski na balkon, która dokładnie opisuje proces przygotowania podłoża oraz przeprowadzenia prac montażowych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu deski kompozytowej systemu VENSON. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. W skład naszego systemu desek wchodzą następujące elementy:

Zaleca się montowanie desek systemowych marki VENSON przez wykwalifikowane i przeszkolone ekipy montażowe. Zastosowanie lub montaż niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia produktu oraz utraty gwarancji. Dlatego producent desek kompozytowych informuje, że przy montażu należy kierować się zaleceniami niniejszej instrukcji oraz przestrzegać obowiązujących przepisów budowlanych. Montaż systemu desek tarasowych marki VENSON powinien odbywać się na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz w temperaturze powyżej 0°C.

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym ma być zamontowany system desek, powinno być gładkie i stabilne. W przypadku podłoża, które nie przepuszcza wody, należy uwzględnić odpowiedni spadek ok. 2% w celu ułatwienia odpływu nadmiaru wody. Deski na taras mogą być również zamontowane na konstrukcji stalowej lub drewnianej, która będzie zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający przenoszenie odpowiednich obciążeń.

2. Montaż legarów

Wybór rodzaju legara uzależniony jest od podłoża na którym wykonywany będzie taras:

  • wylewka betonowa – legar H20 co 30-40 cm;
  • podkonstrukcja drewniana lub stalowa – legar H40 co 30-40 cm;
  • system dachu odwróconego – legar H40 co 40 cm podparty punktowo przez wsporniki poziomujące;

W przypadku legara H20 zalecane jest kotwienie do podłoża co 30 cm; legar H40 zaleca się kotwić w odstępach 40-60 cm; Przy podłożu betonowym zalecane jest układanie legarów zgodnie ze spadkiem. W przypadku ułożenia przeciwnie do spadku zalecane jest podparcie punktowe umożliwiające swobodny odpływ wody.
Legary należy zakotwić do podłoża przy użyciu kołków rozporowych z wyjątkiem wylewek zabezpieczonych izolacjami przeciwwilgociowymi nie mogącymi ulec przerwaniu. W takim przypadku legary należy przymocować do elementów konstrukcyjnych na obrzeżach tarasu. Spadek legarów powinien być zniwelowany podczas układania do 0,2% przy zastosowaniu podkładek poziomujących pod legary. Legary należy montować w odstępie 5-10 mm od ściany. Na obrzeżu legary powinny być montowane w sposób umożliwiający zamontowanie listwy wykończeniowej.

3. Montaż desek wpc

Deski montowane są przy zastosowaniu klipsów montażowych, które zachowują standardowe odstępy (6mm) między układanymi deskami w celu łatwiejszego odpływu wody. Deski należy układać prostopadle w stosunku do legarów i jeśli jest możliwe wzdłuż spadku podłoża. Klipsy przykręcamy za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu. Łączenie desek na długości powinno być wykonywane na przemian, deska cała – łączona. Końce desek powinny spoczywać na legarach. W przypadku łączenia desek po długości, legary powinny być przygotowany na obydwu końcach desek, a klips powinien być oddzielny dla każdej kompozytowej deski tarasowej. Przyjmuje się że przerwa dylatacyjna pomiędzy deskami, deską tarasową a murem lub innymi elementami ograniczającymi jest zależna od długości deski i powinna być określona w stosunku 1 mm na każdy 1mb deski. Grafika obrazująca odstępy przy dylatacjach. Łączenie desek po długości powinno być wykonywane z zalecanym naprzemiennym przesunięciem w długościach od 60 do 120 cm. Maksymalne przewieszenie deski poza legarem nie powinno przekraczać 3 cm. Ostatnią/pierwszą deskę z brzegu należy zamontować za pomocą wkrętu pod odpowiednim kątem.

4. Wykończenie

Gdy wszystkie deski zostały już zamocowane należy przystąpić do wyrównania desek, lub nadania im pożądanego kształtu na brzegach tarasu za pomocą piły. W celu zamaskowania brzegów desek wraz z legarami należy zastosować listwę wykończeniową.

5. Montowanie desek na schodach

Montowanie desek na stopniach należy rozpocząć od ułożenia legarów. Należy to zrobić w analogiczny sposób, jak przy montażu tarasu (patrz pkt 2). Pierwszą z układanych desek należy przymocować do podstopnia za pomocą wkrętu. Deskę podstopnia należy zamocować przy samej podstawie stopnia, tak aby deska stopnia nachodziła na nią. Jeżeli wysokość podstopnia wymaga zamocowania dwóch desek, to mocujemy je przy pomocy klipsów mocujących, podobnie jak przy montażu tarasu. Deski na stopniu montujemy tak samo, jak taras przy pomocy klipsów mocujących. Ostatnią deskę na stopniu przykręcamy pod odpowiednim kontem. Krawędzie stopni wykańczamy za pomocą listwy wykończeniowej podobnie jak w przypadku tarasu.